Είστε εδώ

«Εθνικό Λαχείο », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 109