Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Εισαγωγικό σημείωμα για τη μελέτη του Ψαθά με θέμα την τέχνη του Κονγκό]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 102