Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ορφέας και Θράκες: Παράσταση κρατήρα στο Βερολίνο », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 86