Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο θάνατος του Ορφέα: Παράσταση υδρίας στη Βοστώνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 83