Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Η Βάπτιση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 77