Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Ράλλης Κοψίδης. Ένας Θρακιώτης ζωγράφος με διεθνή προβολή. Ένα πληροφοριακό σημείωμα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 76-77