Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Μορφές της Θράκης. Καπετάν Χατζηαντώνης Βισβίζης: Στοιχεία από τη συμβολή του στον αγώνα του 21 και τις συνθήκες του θανάτου του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 70-73