Είστε εδώ

Μελίδης Ορφέας, «Γήινος ήλιος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 198