Είστε εδώ

Μόσχος Γεώργιος, «Ο Άθως από την Αμμουλιανή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 197