Είστε εδώ

Νικολαΐδης Σήφης, «Βάνια. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 199-204