Είστε εδώ

Θ., «Ο χαράκτης Γεώργιος Μόσχος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 190