Είστε εδώ

Μόσχος Γεώργιος, «Άθως – Μονή Διονυσίου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 191