Είστε εδώ

Αντώνιος Μητροπολίτης Ξάνθης, «Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς. Ιστορικόν σημείωμα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 186-188