Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Δημόκριτος ο Αβδηρίτης. Βιογραφική σύνθεση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 177-185