Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημόκριτος ο Αβδηρίτης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 170