Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Υποσελίδιο σημείωμα σχετικά με το προηγούμενο διήγημα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 152