Είστε εδώ

Βάλβικβας Μιχάλης, «Η πλανεύτρα. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 150-152