Είστε εδώ

Ο Ξανθιώτης, «Ειδήσεις και σχόλια. [2]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 144