Είστε εδώ

Καρακατσάνης Θανάσης, «Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. Στα εκατό χρόνια της γέννησής του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 138-139