Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τα 100 χρόνια του Ταγκόρ Ραμπιντρανάθ]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 138