Είστε εδώ

Μελίδης Ορφέας, «Πορεία όρθρου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 137