Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πήλινο αγαλμάτιο Σιληνού με κύμβαλο, ελληνιστικής εποχής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 131