Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Άβδηρα. Η πήλινη πολιτεία (Μια επίσκεψη στο Μουσείο Καβάλας)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 130-136