Είστε εδώ

Γς., «Κρίσεις και σκέψεις. [Προτάσεις για την παιδεία]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 122-123