Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Η διαχρονική πνευματική προσφορά της Θράκης]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 123-124