Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Η εποχή, ο άνθρωπος και το βέλος του πόνου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 95-96