Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Αχιλλεύς Καλεύρας: υποσελίδιο βιογραφικό]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 95-96