Είστε εδώ

Καπαϊτζή Έλλη, «Στον Δημοτικό Κήπο (ακουαρέλλα)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 94