Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Πόνος. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 92-94