Είστε εδώ

Ορεινός Χρήστος, «Το μαλαματένιο δαχτυλίδι (Διασκευή σε ποίημα παραμυθιού της Ανατ. Θράκης)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 90-91