Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Υποσελίδιο σημείωμα για την ιστορία του ποιήματος Προαιώνια μάνα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 79