Είστε εδώ

Παπαευαγγέλου Παναγιώτης Σ., «Ολίγα περί του Περιθεωρίου και της ομωνύμου επισκοπής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 75-78