Είστε εδώ

Καπαϊτζή Έλλη, «Μπούρλιασμα σε τουρκικό σπίτι (ακουαρέλλα)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 70