Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 70