Είστε εδώ

Ο Τ – κρ., «Κρίσεις και σκέψεις. [Οι εκθέσεις ζωγραφικής της Έλλης Καπαϊτζή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 69