Είστε εδώ

Crespo Rafael, «Ο Αρραμπάλ δείχνει στον γίγαντα Αρραμπάλ το δέντρο Αρραμπάλ το οποίο ατενίζει ο βράχος Αρραμπάλ», Κουίντα, τχ. 38 (Οκτώβριος 1999-Ιανουάριος 2000 2000), σ. 7