Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αφιέρωμα. Όταν ο μύθος παίρνει ανθρώπινες διαστάσεις», Κουίντα, τχ. 38 (Οκτώβριος 1999-Ιανουάριος 2000 2000), σ. 7