Είστε εδώ

Arrabal Fernando, «[Διάφοροι πίνακες]», Κουίντα, τχ. 38 (Οκτώβριος 1999-Ιανουάριος 2000 2000), σ. 6-7