Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θεατρική ομάδα Δίμιτος. Μιχαήλ Μητσάκη: Αθηναϊκαί Σελίδες», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 7