Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Φιλοσοφία και θρίλερ», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 7