Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η ιστορία μου είναι αμετάκλητη», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 8