Είστε εδώ

Χρήστου Χρύσανθος, «Έκθεση του Χρήστου Αλαβέρα στην Galerie Bosch», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 3