Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η ποίηση και το πένθος», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 3