Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παρουσίαση βιβλίου. [Σύντομη παρουσίαση των δύο τόμων του Δ.Δ. Λυπουρλή]», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 4