Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ψέμα: το υποκειμενικό πρόσωπο της αλήθειας», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 2