Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μας συγχωρείτε κύριε Σέξπιρ από το Χοροθέατρο Θεσσαλονίκης]», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 7