Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τσάι και συμπάθεια από το Θέατρο Αναζήτηση]», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 7