Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τα Παντρολογήματα από το Θέατρο Κλαυσίγελως]», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 7