Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αναλογείο. Heiner Müller, Μορφές από τον Ευριπίδη, Εισάγωγη-μετάφραση Ελένη Βαροπούλου, εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1997, σελ. 106», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 10