Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 9